جاویدان در پارسی

شرکت جاویدان در پارسی با بهره گیری از مهندسین متخصص و مجرب، همکاری‌های تجاری وسیعی با تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان  برند های معتبرجهانی ایجاد نموده و یکی از طرفین ثابت و مطمئن قراردادهای ایشان باشد.

خط مشی جاویدان درّ پارسی

  • ارتقا سطح دانش و آگاهی کارکنان از طریق سمینارهای آموزشی و جذب نیروی متخصص
  • ارتقا کیفیت محصولات و خدمات
  • تحویل به موقع محصولات و خدمات
  • ارتقا و جلب رضایت حداکثری مشتریان
  • افزایش ضریب ایمنی
  • توسعه فراگیر آموزش ، مشارکت و انگیزش کارکنان
  • بهبود مستمر
  • تمرکز بر افزایش رضایت مشتری
  • بهبود عملکرد کیفیت
فهرست