جاویدان در پارسی
  1. خانه
  2. اتصالات
  3. اتصالات فشارقوی
  4. اتصالات فشارقوی ساکت ولد
  5. سه راهی تبدیلی فشارقوی ساکت ولد
  6. سه راهی تبدیلی فشارقوی ساکت ولد

سه راهی تبدیلی فشارقوی ساکت ولد

دسته بندی محصول: سه راهی تبدیلی فشارقوی ساکت ولد
سایز1.1/2", 1.1/2"*1.1/4", 1.1/2"*1", 1.1/4", 1.1/4"*1/2", 1.1/4"*3/4", 1", 1"*1/2", 1"*3/4", 1/2", 2.1/2", 2.1/2"*1.1/4", 2.1/2"*1", 2", 2"*1", 3", 3/4", 4", 5"
واحدعدد
کلاس3000lb
تلرانس5-12.5%

محصولات مرتبط

فهرست