جاویدان در پارسی
  1. خانه
  2. اتصالات
  3. اتصالات فشارقوی
  4. اتصالات فشارقوی ساکت ولد
  5. سه راهی مساوی فشارقوی ساکت ولد
  6. سه راهی مساوی فشارقوی ساکت ولد

سه راهی مساوی فشارقوی ساکت ولد

دسته بندی محصول: سه راهی مساوی فشارقوی ساکت ولد
سایز1.1/2", 1.1/4", 1", 1/2", 2.1/2", 2", 3", 3/4", 4", 5"
واحدعدد
کلاس3000lb
تلرانس5-12.5%

محصولات مرتبط

فهرست