جاویدان در پارسی
  1. خانه
  2. اتصالات
  3. اتصالات دنده ای گالوانیزه
  4. سه راهی تبدیلی گالوانیزه
  5. سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل TUPY

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل TUPY

دسته بندی محصول: سه راهی تبدیلی گالوانیزه
سایز1.1/2"*1.1/4", 1.1/2"*1", 1.1/4"*1/2", 1.1/4"*3/4", 1"*1/2", 1"*3/4", 2.1/2"*1.1/4", 2.1/2"*1", 2.1/2"*2", 2"*1.1/2", 2"*1.1/4", 2"*1", 2"*1/2", 3"*1.1/2", 3"*1.1/4", 3"*1", 3"*2.1/2", 3"*2", 3/4"*1/2", 4"*2.1/2", 4"*2", 4"*3"
تلرانس5-12.5%
واحدعدد

محصولات مرتبط

جاویدان در پارسی
فهرست