جاویدان در پارسی
  1. خانه
  2. اتصالات
  3. اتصالات دنده ای گالوانیزه
  4. سه راهی تبدیلی گالوانیزه
  5. سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

دیدگاه کاربر 2
دسته بندی محصول: سه راهی تبدیلی گالوانیزه
سایز1.1/2", 1.1/4", 1", 1/2", 2.1/2", 2", 3", 3/4", 4", 5", 6", 8"
تلرانس5-12.5%
واحدعدد

محصولات مرتبط

جاویدان در پارسی
فهرست