جاویدان در پارسی
  1. خانه
  2. لوله
  3. لوله درزدار
  4. لوله سیاه درزدار API
  5. لوله سیاه درزدار API سپاهان

لوله سیاه درزدار API سپاهان

دیدگاه کاربر 2
دسته بندی محصول: لوله سیاه درزدار API
سایز1/2", 1/4", 1/8", 10", 2", 3", 4", 5", 6", 8"
تلرانس5-12.5%
ضخامت2.5mm, 2mm, 3.5mm, 3mm, 4.8mm, 4mm
واحدشاخه 6 متری

محصولات مرتبط

فهرست