جاویدان در پارسی
  1. خانه
  2. اتصالات
  3. اتصالات فشارقوی
  4. اتصالات فشارقوی ساکت ولد
  5. مهره ماسوره فشارقوی ساکت ولد
  6. مهره ماسوره فشارقوی ساکت ولد

مهره ماسوره فشارقوی ساکت ولد

دسته بندی محصول: مهره ماسوره فشارقوی ساکت ولد
سایز1.1/2", 1.1/4", 1", 1/2", 2.1/2", 2", 3", 3/4", 4", 5"
واحدعدد
کلاس3000lb, 6000lb
تلرانس5-12.5%

محصولات مرتبط

فهرست