جاویدان در پارسی
  1. خانه
  2. اتصالات
  3. اتصالات دنده ای گالوانیزه
  4. چپقی گالوانیزه
  5. چپقی سیاه توپی (TUPY) برزیل

چپقی سیاه توپی (TUPY) برزیل

دیدگاه کاربر 2
دسته بندی محصول: چپقی گالوانیزه
سایز1.1/2"*1.1/4", 1.1/2"*1", 1.1/4"*1/2", 1.1/4"*3/4", 1"*1/2", 1"*3/4", 2.1/2"*1.1/4", 2.1/2"*1", 2.1/2"*2", 2"*1.1/2", 2"*1.1/4", 2"*1", 2"*1/2", 3"*1.1/2", 3"*1.1/4", 3"*1", 3"*2.1/2", 3"*2", 3/4"*1/2", 4"*2.1/2", 4"*2", 4"*3"
تلرانس5-12.5%
واحدعدد

محصولات مرتبط

جاویدان در پارسی
فهرست